PDF
Senast publicerad:

Förpackningar och tidningar

Lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut från övrigt hushållsavfall. Förpacknings-och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna i landet. Är det skräpigt eller fullt på återvinningsstationen kan du rapportera det på FTIs hemsida, där hittar du även din närmaste återvinningsstation.

Förpackningar och tidningar sorteras i följande typer

  • Plastförpackningar (hård- och mjukplast sorteras tillsammans)
  • Pappersförpackningar
  • Tidningar
  • Metallförpackningar
  • Ofärgat och färgat glas

En del förpackningar består av blandade material, då ska man sortera efter det material som det är mest av i förpackningen.

Ansvarsfördelning

Från den 1 januari 2022 omfattas inte längre returpapper av producentansvaret. Pressretur upphörde som materialbolag och ansvaret för insamling av returpapper fördelades på Sveriges 290 kommuner. Utöver insamling har kommunerna även ansvar för att se till att behållarna för tidningar och returpapper töms regelbundet och att materialet avsätts och återvinns.

I Vårgårda kommun fortsätter insamling av returpapper på återvinningsstationerna. Vi nyttjar en plats på den mark som är avsedd för FTI:s återvinningsstation. FTI är fortsatt ansvariga för skötsel och underhåll av stationen som helhet, samt för kundtjänst och rapportering. Kommunens upphandlade entreprenör ansvarar för tömning av returpappersbehållaren.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons