PDF
Senast publicerad:

Detta kan du lämna på Tumbergs ÅVC

Karta med containrar på Tumbergs ÅVC

På Tumbergs ÅVC kan du sortera grovavfall i följande fraktioner:

Sorterinsfraktioner

Fraktioner


Asbest

Impregnerat trä

Däck med fälg

Järn/metall

Däck utan fälg

Kyl/frys

Elektronik

Tegel/betong

Ej återvinningsbart

Trä

Energiåtervinning

Trädgårdsavfall

Fallfrukt

Vitvaror

Farligt avfall (miljöbod)

Wellpapp

Gips

Återbruk

Grenar/ris

Återvinning förpackningar

Vi tar inte emot

  • Mediciner - lämnas på närmsta apotek
  • Gastuber - lämnas till återförsäljare
  • Ammunition - lämnas till polisen
  • Vapen - lämnas till polisen
  • Airbags - lämnas till godkänd mottagare
  • Fyrverkerier - lämnas till återförsäljare

Farligt avfall

Vid inlämning av farligt avfall ska det du lämnar vara helt, rent och tydligt uppmärkt om vad det innehåller. Kontakta alltid personal när du önskar lämna farligt avfall.

Du får lämna max 20 kg farligt avfall per dygn (gäller ej färg). Vill du lämna mer än 20 kg debiteras du i enlighet med kommunens renhållningstaxa.

Invasiva växter och trädgårdsavfall

Tumbergs ÅVC tar emot invasiva växtdelar i mindre mängder. Vid lämnandet ska växtdelarna vara ordentligt förpackade och personal ska alltid meddelas. Invasiva växtdelar läggs i särkskild container och får inte slängas i container avsett för trädgårdsavfall.

Tänk även på hur du transporterar växtdelarna till ÅVCn så att växtdelar inte sprids på resan.

Bland trädgårdsavfall slängs inga säckar.

Asbest

Det material du lämnar måste vara väl förpackat, vi rekommenderar byggplast. Är förpackningen trasig på något sätt så tar vi inte emot det. Paket måste vara helt när det läggs i avsedd container. Du får själv hantera avlämningen då personal av arbetsmiljöskäl inte får hjälpa till.

Du får lämna max 20 kg gratis. Överstigande mängder debiteras enligt renhållningstaxa.

Kontakta alltid personal när du kommer med asbest.

Kyl, frys och vitvaror

Kyl, frys och vitvaror lämnas på nedre delen av området. Kontakta alltid personal innan nedfart.

Dörrar och luckor ska vara tejpade och kablar upphängda innan du ställer av det.

Trädgårdsavfall och konstruktionsmassor

Inga säckar får slängas bland trädgårdsavfall eller konstruktionsmassor.

Återbruk

Behöver du verkligen slänga det du har med dig? Kanske kan det komma till nytta och glädje för någon annan?

Det går bra att lämna saker för återbruk i vår container som sköts av PMU Hjulet.

Vi har också en ställning för virke som kan återanvändas. Av detta virke bygger kommunens arbetsmarknadsenhet fågelholkar, bänkar, insektshotell och annat spännande.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons