Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Bostäder

Vårgårda erbjuder goda möjligheter till attraktivt boende och attraktiva lokaliseringar för industrier och andra verksamheter.

Kommunens läge vid korsningen mellan E20 och Rv 42 och järnvägen, stora friluftsområden och gammal kulturbygd erbjuder möjligheter till livskvalité. Kommunen arbetar aktivt för att vi ska växa, expandera och för att stärka attraktivt boende. Den offentliga miljön bearbetas och upprustas kontinuerligt. Bostadsbyggande med olika typer av kvaliteér pågår, såväl inne i tätorten som i villaområden i utkanterna av kommunen. Kommunen arbetar också aktivt för att medverka till att göra attraktivt landsbygdsboende möjligt.

I kommunen finns också ett antal mindre orter med ett mycket aktivt näringsliv. Kommunen arbetar här för att säkerställa tillgången på attraktiv mark för industrier och andra verksamheter.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons