Meddelande

Hej, vi söker efter misstänkt vattenläcka i Östadkulle. Tryckfall kan förekomma då personal testar ventiler. Kontakta VA vid lågt tryck. Rörnätstekniker Dale 0708735063 eller Peter Blom 0322600650. Utanför arbetstid, efter kl 16, är det Va-jouren man kontaktar på 0706354125.

PDF
Senast publicerad: 2019-03-01

Bostäder till nyanlända

Anmälan om bostad
Blogg Bovärld
Anmälan om bostad
Om projekt Bovärld

Välkommen till sidan för information om bostäder till nyanlända. Här kan du hitta information om Vårgårda kommuns arbete vid förmedling av bostäder till vissa nyanlända som ska bosättas i kommunen. Det finns också information avsedd för nya hyresgäster att både se och läsa om. Information som är nödvändig för att boendet ska kännas trivsamt för alla. Du som privatperson kan också anmäla en tillgänglig bostad (lägenhet, villa, attefallshus, rum) om du vill göra en insats för kommunens nyanlända.

Sedan 2016 anvisas nyanlända som har fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd till alla landets kommuner. Detta görs med stöd i lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mottagningen bör ske i permanenta bostäder vilket gynnar både den/de nyinflyttade och kommunen som helhet. Därför arbetar projekt Vårgårda kommun nära det kommunala bostadsbolaget, Vårgårda Bostäder AB och flera privata hyresvärdar. Vårgårda kommun vill vara en god samarbetspart gentemot hyresvärdarna och bistå med den service som krävs då bostäder förmedlas till nyanlända. Vårgårda komun ska också verka vägledande för de enskilda personer som vill hyra ut bostad eller del av bostad till nyanlända.  

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons