PDF
Senast publicerad:

Projektet är igång

Projekt Bovärld är nu i full gång. Planeringsfasen är över och det är dags att styra projektet i någon riktning. I detta arbete med att "styra skutan" åt ett visst håll så ingår förstås att sprida information om projektet och göra kännt för allmänheten om vad som pågår. I denna del av Vårgårda kommuns hemsida så kan ni förstås läsa om projektet och framöver så kommer mer att publiceras av det som projeket producerar. Jag tänkte ägna detta blogginlägg åt att förklara mer kring varför detta projekt finns och varför det är viktigt just nu.

Att projektet finns bygger främst på tre faktorer; 1. Det råder en generell bostadsbrist i Sverige. 2. Sverige har tagit emot många nyanlända flyktingar de senaste åren. 3. En ny lag från 2016 säger att ALLA Sveriges kommuner solidariskt ska ta emot nyanlända. Behovet av fler bostäder är stort. Möjligheten att hitta en lägenhet med kort varsel är mycket liten. Nyligen kunde vi läsa att kötiden på Boplats Göteborg har ökat med 100 procent de senaste 5 åren. Storstädernas kötider spiller också över på närliggande orter och med anledning av dagens snabba kommunikationer, så även till Vårgårda.

Det är förstås inte lika långa kötider till lägenheter i Vårgårda, men det märks att allt fler är intresserade av de relativt få bostäder som blir tillgängliga. Situationen ska också betraktas i ljuset av att 65 miljoner människor är på flykt i världen. En liten del av alla dessa människor söker ett nytt hem i Sverige och i Vårgårda ska några få personer och familjer tas emot varje år. Det finns mycket forskning som visar på en människas grundläggande behov, och bostaden är ett av dessa behov som är nödvändigt. Det är det också för de personer som ofrivilligt har flytt från sina hem. Samhället måste i möjligaste mån bemöta dessa behov för att inte behöva hantera alla de negativa konsekvenser som kan uppstå i annat fall. Det ligger därför i Vårgårda kommuns (och även i alla andra kommuners) intresse att trygga tillvaron för nyanlända barn och vuxna genom att bl.a. kunna erbjuda en bostad.

I dagsläget gäller lagen endast de personer som anvisas av Migrationsverket, vilket är 22 personer under 2018. Här inkluderas inte de ensamkommande barnen som anvisas redan vid ankomst till landet och får särskilda boenden via landets socialtjänster. Men oavsett om de nyanlända är singelpersoner, familjer eller ensamkommande barn så måste alla få någonstans att bo. Därför måste kommunen bereda plats och göra det möjligt för dessa personer att få en bostad.

Vårgårda kommun har haft ett gott samarbete med flertalet hyresvärdar i kommunen som kämpar med att tillgodose det behov av bostäder som kommer till uttryck via ett stort antal sökande. Projekt Bovärld intensifierar arbetet tillsammans med hyresvärdar och andra privatpersoner för att kunna erbjuda nyanlända ett eget hem. Samtidigt är projektet drivande kring frågor som rör utökningen av antalet bostäder, vilket är strategiskt viktigt för Vårgårda kommun på längre sikt.

Följ projektets fortsatta utveckling genom denna blogg och annan information som dyker upp här på hemsidan.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons