PDF
Senast publicerad:

Arbetet igång på allvar

Projekt Bovärlds styrgrupp samlades i slutet av maj och gick tillsammans igenom hur projektet ska utvecklas och vilka delar jag som projektledare ska fokusera på för att projektet ska nå sina mål. Under sommaren och en bit in på hösten så ska projektet ta de stora kliven framåt mot ett färdigt arbetskoncept för framtidens bostadsanskaffande för nyanlända. Nedan följer idéerna i stora drag.

Som ni kan läsa i projekt Bovärlds mål och syfte så finns två mål som kretsar kring att stärka relationen mellan den kommunala förvaltningen och hyresvärdarna. Ett av målen handlar om att skapa ett koncept för stöd till fastighetsägare, och ett annat mål handlar om att skapa en modell för utåtriktat arbete.

Konceptet för stöd grundar sig till stor del i de enkätundersökningar som jag genomfört med de hyresvärdar som jag samarbetar med idag. Konceptets kärna består av lager av information. Information om hyresrätten och allt en hyresgäst behöver veta är helt avgörande för att boendet ska fungera och att de nyanlända ska känna sig trygga i sin nya bostad. Mycket av denna information ges bäst genom det personliga mötet, till exempel vid själva bostadsintroduktionen då nycklar och bostad lämnas över. Men eftersom denna infomation riskerar att ganska snabbt blekna i människors minnen så behöver den kompletteras med löpande information genom bland annat någon form av "boskola" och lätt tillgängligt material som är översatt till flertalet språk.

Det utåtriktade arbetet fokuserar på hur kommunens arbetssätt/stöd ska packeteras och kommuniceras till hyresvärdar och privatpersoner. Detta tror vi görs bäst genom att lämna skriftlig information till de som visar intresse för samarbete med kommunen. Det krävs också att kommunen finns representerad i forum där nya samarbeten kan komma till.

Nu väntar en spännande tid av utveckling som jag hoppas ska få fastighetsägare/hyresvärdar att få upp ögonon för kommunens sätt att arbeta och erbjuda stöd för en fungerande boendemiljö för nyanlända.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons