PDF
Senast publicerad:

Diskussion med flyktingmottagarna

Sedan projektet startade har jag hållt ett antal informationsmöten, både inom och utanför den kommunala förvaltningen. Ett projekt måste förankras och göras känt för att både arbete och implementering ska gå så smidigt som möjligt. Det senaste mötet hölls med personalen på flyktingmottagningen i Vårgårda. Eftersom jag själv är ledig från min tjänst som mottagare för nyanlända så vikarierar nu Ann-Britt Schütz och Susanne Johansson. Båda är sedan tidigare kända för ha startat och bedrivit Invandrarbyrån i Vårgårda under flera års tid. 

Ann-Britt och Susanne arbetar båda halvtid just nu med mottagning av nyanlända. De dagar som de är på plats på sitt kontor så inleder jag min arbetsdag med att hålla avstämningar med dem om läget gällande bostäder. I denna veckan har vi dock haft ett längre möte då jag informerade om hur långt jag har kommit i mitt arbete och hur jag tänker att mottagarna ska arbeta i framtiden. Både Ann-Britt och Susanne fick möjlighet att utifrån sina erfarenheter ge sina synpunkter på det planerade arbetssättet.

Personalen som arbetar med själva mottagningen av nyanlända som anvisas till kommunen har en central roll i introduktionen av bostaden. För att alla ska känna sig trygga med att detta görs på ett sätt så att informationen verkligen når fram måste det finnas en tydlig rutin och ett bra arbetssätt. Då en bostad ska introduceras bör inget lämnas åt slumpen, även om flertalet av de nyanlända har hyrt bostad tidigare i sina liv. Information bör därför lämnas i olika former och vid olika tidpunker. För de nya hyresgästerna måste tid ges till information, eftertanke och reflektion innan vi kan vara relativt säkra på att buskapet har nått fram.

När personalen ska ta emot en nyanländ person eller familj som har anvisats till Vårgårda kommun så görs detta genom en fastställd rutin och en grundlig checklista. Rutinen beskriver förloppet där bostaden förmedlas via kommunen och checklistan behandlar det som är viktigt att veta om bostadens insida och utsida, samt allmänna regler för god grannsämja. Detta ska sedan kompletteras med både skriftlig information (översatt till flera språk) och med video-media. På så vis vill vi trygga livet kring bostaden både för de nyanlända och för hyresvärdarna.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons