Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Ett recept för seger?

Idag är det VM-premiär för det svenska herrlandslaget i fotboll. Den senaste veckan har det knappast varit möjligt att missa det faktum att en stor, svensk idrottshändelse kommer att äga rum i Ryssland denna dag. Många kommer säkert prioritera att på något sätt följa matchen via radio, TV eller annan media. Men för vissa är det andra prioriteringar än fotboll som är viktigast just idag. Prioriteringar som att försöka hitta ett jobb, att lära sig ett nytt språk, eller hitta en egen bostad.

I fredags presenterades en rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund som har undersökt hur situationen är för nyanlända barn. Studien bygger på intervjuer av 100 personer i 13 olika kommuner. Personerna som har intervjuats kommer alla i kontakt med nyanlända barn genom sin yrkesproffession inom exempelvis socialtjänst, polis eller skola. Rapporten har fått uppmärksamhet i media där bland andra SVT Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har skrivit en artikel. Rapporten kan ni ladda ner i sin helhet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  

Rapporten behandlar ämnen som skola, fritid, hälsa och bostad. Redan tidigt i rapporten slår författaren fast att bostaden är central för familjers välmående. Tyvärr så skiljer det en del från kommun till kommun kring hur nyanlända erbjuds en bostad. Det gör att det är lite av ett lotteri för de nyanlända som anvisas till Sveriges kommuner.

De personer som har intervuats för rapporten vittnar om att en bostadssituation som inte är trygg, gör att barnen drabbas hårt. Det är främst personalen i skolan som märker att nyanlända barn som inte har en bra boendesituation inte får den studiero på fritiden som krävs för att de ska kunna koncentrera sig på sina hemuppgifter. Personalen på socialtjänsten i de kommuner som ingår i rapporten märker också av detta då situationen för vissa av de nyanlända barnen leder till orosanmälningar.

Vårgårda kommun arbetar för att så många som möjligt av de nyanlända ska få ett permanent boende redan från start. Detta beror inte minst på att barn i familjer lider mest av att inte ha en ordentlig bostad att komma hem till på dagarna efter skola och andra aktiviteter. Bostaden är också viktig för etablering och integration. Arbete, fritid och studier har svårt att få proritet om boendet inte är tryggat. På lång sikt är den egna bostaden det som är bäst för samhället som helhet och alltid det som är bäst för barnen. I Vårgårda kommun är detta en stor del av arbetet för ett bättre och tryggare samhälle. Detta är vårt recept för seger.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons