PDF
Senast publicerad:

Fler hyresrätter -en valfråga i Vårgårda kommun?

Sverige och Vårgårda växer sett till antalet invånare och enligt statliga prognoser så kommer befolkningsökningen inte att avstanna. Vart ska då alla nya medborgare i Vårgårda bo någonstans? Kanske är det en fråga som Du som Vårgårda-bo bör ställa till politikerna inför hösten val.

I början av året inledde Vårgårda Bostäder ett mycket viktigt projekt då renoveringen av fastigheterna på Backgårdsgatan startade i hus nummer ett. Som bekant kanske är så byggdes fastigheterna på Backgårdsgatan under 1970-talet. En tid då det nationellt skulle byggas en miljon nya bostäder på kort tid. Det så kallade "miljonprogrammet". Sedan dess har inte mycket hänt med dessa fastigheter, fram tills nu. Men viktigare än själva renoveringen är det att husen får en tredje våning och ett tillskott på över 50 lägenheter. Frågan är hur långt det kommer att räcka.

I Vårgårda kommun har det byggts 69 nya hyresrätter de senaste 11 åren. 32 av dessa finns i kommunens seniorboende, Björnen. Om vi tittar utanför Vårgårda så kan siffrorna jämföras med Alingsås 226 hyresrätter och Varas 63 hyresrätter. Våra grannkommuner har alltså byggt jämförelsevis lika mycket sett till folkmängd. 

Men det byggs väl ändå i Vårgårda? Jodå, det gör det. Vårgårda kommun har ett totalt snitt på antal färdigställda bostäder (hyresrätt, bostadsrätt, villa) om 20 st, åren 2010-2015. Enligt Boverket så är Vårgårda kommuns årliga behov 49 bostäder, under åren 2016-2025. Det måste alltså byggas betydligt mer de kommande åren.

Fler bostäder är mycket viktigt så länge befolkningen ökar. Men eftersom vi har olika liv, olika bakgrund, olika behov och olika förutsättningar så kävs det att det byggs olika typer av bostäder. Hyresrätten är således mycket viktig för att kunna tillgodose behovet för dem som inte vill eller kan köpa en bostad. Det behövs bostäder för unga, vilket vi bl.a. kunde läsa om nyligen i lokalpressen där Alingsåshem meddelade att de kommer att bygga 150 nya, små lägenheter för ungdomar. Men behovet av stora lägenheter ökar också, då fler och fler familjer måste växa i hyresrätter, då bostadspriserna ökar för snabbt.

Bostadsfrågan är viktig för både kommunen, dess invånare och dess näringsliv. Jag vill uppmana alla att, när ni kommer tillbaka från era semstrar, ta kontakt med era lokalpolitiker och fråga hur de tänker kring bostadsförsörjningen i Vårgårda kommun.

(statistik hämtad från SCB och Boverket)

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons