PDF
Senast publicerad:

Bovärld engagerar Ljud -och Bildskolan

Projekt Bovärld försöker att använda flera sorters media för att förmedla information om hyresrätten och det som är viktigt att känna till om en ska hyra en bostad i Sverige. Videomedia kan vara ett av många sätt att göra detta på. I torsdags åkte vi därför till Borås för att söka någon/några som kan hjälpa oss med videoproduktion.

Egentligen pågick inget sökande i Borås. Mötet var bokat sedan två veckor tillbaka. I entrén möter Peter Sylvén (bilden ovan) upp. Han är lärare på Ljud -och Bildskolan (LBS) i Borås. Skolan huserar för närvarande i Knalleland och är en av få gymnasieskolor med traditionell mediaproduktion som finns kvar i vår region. Många minns kanske att gymnasiala mediaprogram var populära i slutet av 1900-talet. Idag ingår ofta mediaproduktion som ett val inom det estetiska programmet. Så även på LBS.

I ett av skolans klassrum möter vi sex elever som går på det estetiska programmet. De får kort information om projektet och sedan en beskrivning om hur vi tänker oss att videomedia kan fungera som kompletterande information. Vi berättar att vi tänker oss fyra instruktionsfilmer kring praktiska saker som kan vara bra att känna till när en ska hyra en lägenhet i Sverige. Exempel på filmernas teman är sopsortering och gör-det-själv instruktioner kring löpande underhåll av bostaden.

Eleverna lyssnade intresserat och förhoppningsvis kommer några utav dem att vilja skapa manus och producera dessa filmer tillsammans med oss. För att lärarna ska försäkra sig om att eleverna har tillräckligt med teoretisk kunskap innan de engageras i projektet, så kommer vi att försöka starta upp detta delprojekt i mitten av november.

Förutom att vi kan få videoklippen som vi själva vill att de ska se ut, och att vi får dem lokalt kopplade, så tycker vi att det är bra att kunna göra detta tillsammans med gymnasielever. Vi tror att det är ett bra tillfälle att få praktisera sin kunskap och få producera filmer som kommer att vara till allmän nytta.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons