Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Tack för år 2018

Det är sista dagen innan helg och julen väntar som en förlängning på ledigheten. Projektet tar paus och är åter igång den 3 januari. Vi vill tacka för det året som snart har passerat. Vi höjer blicken mot år 2019 och projektets avslutning.

Projekt Bovärld ska snart avslutas och jag som projektledare kan konstatera att arbetet har fortlöpt smidigt och genomförandet har gått enligt plan. Efter helgerna väntar fortsatt implementering i den ordinarie verksamheten. Material ska färdigställas och planering ska genomföras för hur kommunen ska sköta det fortsatta arbetet med bostäder för nyanlända. Efter nyår kommer vi att boka in ett flertal besök, framför allt med våra samarbetsparter, för att berätta vad projektet har kommit fram till. Projekt Bovärld och Vårgårda kommun vill tacka alla som har bidragit till projektets framgång. Vårgårda kommun sätter stort värde till samverkan, och där har ni alla bidragit med mycket värdefull hjälp och kunskap. Men framför allt så har ni alla bidragit till att förbättra kommunens mottagande av nyanlända, till förbättrad integration och ett mer välmående samhälle.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Hälsningar
Andréas Lindgren
Projektledare

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons