PDF
Senast publicerad:

Byggherre och kontrollansvarig

När du ansöker om bygglov måste du ange vem som är byggherre och vem som är kontrollansvarig (KA) för åtgärden. Här förklarar vi vilket ansvar byggherren respektive den kontrollansvarige har.

Anledningen till att det redan i bygglovsansökan ska framgå vem som är byggherre respektive kontrollansvarig att man ska kunna vara säker på att nödvändiga kontroller utförs och för att det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte, ta kontakt med oss på kommunen så hjälper vi dig.

Byggherre

Byggherre är enligt lagen "den som för egen räkning utför eller låter utföra till exempel byggnadsarbeten". Vill du till exempel bygga om ditt hus är det alltså du som är byggherre, även om du kanske tar hjälp av ett byggföretag för att göra det. Det är alltid du som byggherre som är sökande till bygglovet och den som skriver på ansökan. Det är också byggherren som har det yttersta ansvaret för att det som byggs uppfyller de normer och bestämmelser som gäller.

Byggherren ansvarar för att kontroller görs i tillräcklig omfattning och för att en certifierad kontrollansvarig utses. Det är du som är byggherre som anger förslag till kontrollansvarig i ansökan.

Kontrollansvarig

Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla de krav som gäller, ska byggherren utse en kontrollansvarig i sin bygglovsansökan.

En kontrollansvarig krävs när tillbyggnaden/nybyggnaden har en byggnadsyta på ungefär 35 kvadratmeter eller mer, samt vid större konstruktionsförändringar. Kontakta gärna bygg- och miljöenheten för mer information.

Den kontrollansvarige måste sedan 1 januari 2013 vara certifierad för uppgiften och ska bland annat biträda byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan samt se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller, följs. Den kontrollansvarige ska även delta i tekniska samråd, besiktningar, kontroller och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Den kontrollansvariges uppgift är inte att leda arbetet, utan han eller hon ska övervaka att kontrollen av samhällskraven uppfylls.

På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons