PDF
Senast publicerad:

För vilka åtgärder krävs bygglov?

Du behöver bygglov om du ska bygga ett nytt hus, bygga till det du redan har, ändra utseende på ditt hus, bygga murar och plank eller sätta upp skyltar med mera. Här kan du läsa om när du behöver bygglov och när du inte behöver det.

Om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till får det inte göras på ett sätt som medför fara eller problem för till exempel dina grannar. Det får inte heller gå emot de planer som finns för hur området ska utvecklas. Därför behöver du ofta bygglov.

Om du vill bygga nytt på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område ska du söka förhandsbesked innan du söker bygglov. Även om du inte behöver bygglov för den åtgärd du vill göra, kan det vara anmälningspliktigt. 

Prata och kom överens med dina grannar

Oavsett om det du vill göra kräver bygglov eller inte, är det alltid bra att prata med grannarna om de planer du har.

Du behöver söka bygglov om du ska:

 • Bygga nytt, bygga till en befintlig byggnad och/eller ändra utseendet på en byggnad, till exempel genom att byta fasad- eller takmaterial eller byta kulör på någon fasad.
 • Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål (även att inreda ytterligare bostäder eller lokaler i byggnad).
 • Bygga murar eller plank.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.
 • Anordna upplag eller materialgårdar.
 • Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner med mera.
 • Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar, campingplatser eller dylikt.
 • Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du ansöka om rivningslov eller marklov.

Du behöver inte söka bygglov om du ska:

 • Sätta upp ett staket som inte är högre än 110 cm.
 • Anordna en skyddad uteplats (altan) utan tak.
 • Sätta upp ett skärmtak med total maxyta på fastigheten 15 m².
 • Sätta upp komplementbyggnader, friggebodar på max 15 m² (en på 15 m² eller fler med sammanlagd yta av 15 m²). Taknocken får inte överstiga 3,0 m och friggeboden får inte placeras närmare gräns än 4,5 m utan grannens medgivande. Du och din granne måste vara överens, gör gärna en skriftlig överenskommelse, som inte behöver meddelas till bygglovsenheten.
 • Att med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 m, inte sträcker sig mer än 3,6 m ut från huset och inte placeras närmare gränsen än 4,5 m.

Kontakta Bygg- och miljöenheten för information om ditt byggprojekt kräver bygglov eller inte.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons