Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Ny lagstiftning

Attefallshus

Sedan den 2 juli 2014 får fastighetsägare uppföra ett så kallat
Attefallshus. Lagändringen gäller bara om du har ett en- eller
tvåbostadshus alternativt ett fritidshus. Du kan alltså inte bygga ett
fristående Attefallshus. Följande regerl gäller för Attefallshus:

  • Du måste göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar bygga.
  • Du behöver ett slutbesked innan du får börja använda din byggnation.
  • En extrabyggnad, Attefallshus, får vara högst 25 m² till ytan och nockhöjden högst 4 meter.

Övriga regler

Sedan den 2 juli 2014 får fastighetsägare också göra följande åtgärder:

  • Du får bygga till ditt bostadshus med högst 15 m².
  • Du får bara göra en tillbyggnad vid ett tillfälle.
  • Du få bygga högst två takkupor utan att söka bygglov.
  • Du behöver inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
  • En delning av ett hus i två lägenheter gäller endast för enbostadshus, inte för två- och flerbostadshus.
  • En fastighet kan vara undantagen från den nya lagändringen.
  • Det du bygger ska präglas av god form, färg- och materialval samt vara lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons