PDF
Senast publicerad:

Ny lagstiftning

Attefallshus

Sedan den 2 juli 2014 får fastighetsägare uppföra ett så kallat
Attefallshus. Lagändringen gäller bara om du har ett en- eller
tvåbostadshus alternativt ett fritidshus. Du kan alltså inte bygga ett
fristående Attefallshus. Följande regerl gäller för Attefallshus:

  • Du måste göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar bygga.
  • Du behöver ett slutbesked innan du får börja använda din byggnation.
  • En extrabyggnad, Attefallshus, får vara högst 25 m² till ytan och nockhöjden högst 4 meter.

Övriga regler

Sedan den 2 juli 2014 får fastighetsägare också göra följande åtgärder:

  • Du får bygga till ditt bostadshus med högst 15 m².
  • Du får bara göra en tillbyggnad vid ett tillfälle.
  • Du få bygga högst två takkupor utan att söka bygglov.
  • Du behöver inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
  • En delning av ett hus i två lägenheter gäller endast för enbostadshus, inte för två- och flerbostadshus.
  • En fastighet kan vara undantagen från den nya lagändringen.
  • Det du bygger ska präglas av god form, färg- och materialval samt vara lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons