Besöksadress:

Kungsgatan 45

Telefonnummer: 

Kommunens växel: 0322-60 06 00

I första hand ser vi att sökande kontaktar oss och bokar en tid hos bygglovshandläggare eller stadsarkitekt via:

bygg@vargarda.se

Telefontid bygglovsfrågor:

För enklare bygglovsfrågor är sökande välkomna att besöka/ringa oss under nedan angivna tider:

Måndag: 15.00-17.30
Tisdag-onsdag: 08.00-12.00

​Drop-in enkla bygglovsfrågor:

Måndag: 15.00-17.30
Tisdag-onsdag: 08.00-12.00

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
bygg@vargarda.se