PDF
Senast publicerad:

Rivningslov och marklov

Rivningslov och marklov

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du ansöka om rivningslov respektive marklov.

Rivningslov

Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader, om inte annat har bestämts i detaljplanen. Du behöver inte rivningslov för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock besluta att rivningslov krävs även för sådana åtgärder.

Rivningslov krävs inte utanför detaljplanerat område, men en anmälan kan ändå krävas beroende på hur stor den aktuella byggnaden är.

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i planen, så kallat marklov för att avsevärt höja eller sänka marknivån för tomter eller allmänna platser, normalt +/- 0,5 meter. Om planen anger ett visst höjdläge för markytan krävs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område men tillstånd från andra myndigheter eller förvaltningar kan behövas.

Så ansöker du

Ansökan för mark- och rivningslov görs på samma blankett som för bygglov, Ansökan om lov (bygglov, rivlov, marklov Länk till annan webbplats.), och kompletteras med ritningar som behövs för att ärendet ska kunna handläggas.

I de flesta fall behövs bara en markplaneringsritning och marksektioner för ett marklov, men i en del fall krävs även andra handlingar.

För ett rivningslov krävs oftast bara en situationsplan där de rivna byggnaderna markeras.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons