Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:
Centrumhuset

Centrumhuset i Vårgårda

Centrumhuset

I mars 2018 startade ett arbete med en omfattande om- och tillbyggnad av centrumhuset. Arbetet indelades i tre etapper. Första etappen omfattade ombyggnad av kontor, gångpassage genom byggnaden, nytt konferensrum, fasadrenovering m. m.

I ombyggnaden ingick även iordningsställande av en toppmodern entréhall/reception för centrumhusets olika verksamheter.

Den första etappen invigdes i början av 2019.

Etapp två och tre omfattar plan 2. Där ingår renovering av korridorer, ombyggnad av kontor m. m. Arbetet pågår och beräknas bli klart våren respektive hösten 2019.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons