Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:
Lindbladskolan

Lindbladskolan

Lindbladskolan

I mars 2018 påbörjades det nybyggnation av svanmärkt skola i Vårgårda kommun. Skolan är planerad för 525 elever, fördelade på årskurs F-6 och med en sammanlagd bruttoarea av ca 6800 m². I anslutning till skolan kommer även uteklassrum, förråd, miljöhus, cykelställe och scen att byggas.

Skolan är projekterat med fokus på lång livslängd, låga underhållskostnader samt hög energiprestanda. Entreprenaden utförs i form av partnering mellan Vårgårda kommun och Peab Sverige AB. Byggnaden är ritad av Glantz Arkitektstudio AB. 

Svanen Miljömärkning

Svanmärkning innebär att: Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Svanmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och

  • har låg energianvändning
  • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggvaror,material och kemiska produkter
  • säkrar en god innemiljö och låga emissioner
  • har en kvalitetssäkrad byggprocess.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons