Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2019-04-24
Lindbladskolan

Lindbladskolan

Lindbladskolan

I mars 2018 påbörjades det nybyggnation av svanmärkt skola i Vårgårda kommun. Skolan är planerad för 525 elever, fördelade på årskurs F-6 och med en sammanlagd bruttoarea av ca 6800 m². I anslutning till skolan kommer även uteklassrum, förråd, miljöhus, cykelställe och scen att byggas.

Skolan är projekterat med fokus på lång livslängd, låga underhållskostnader samt hög energiprestanda. Entreprenaden utförs i form av partnering mellan Vårgårda kommun och Peab Sverige AB. Byggnaden är ritad av Glantz Arkitektstudio AB. 

Svanen Miljömärkning

Svanmärkning innebär att: Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Svanmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och

  • har låg energianvändning
  • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggvaror,material och kemiska produkter
  • säkrar en god innemiljö och låga emissioner
  • har en kvalitetssäkrad byggprocess.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons