PDF
Senast publicerad:

Djur

Foto: Bernd Brägelmann

Här hittar du bland annat information om vart du ska vända dig om du misstänker att djur far illa och vilka regler som gäller inom olika djurrelaterade frågor.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen oavsett djurlag. Bygg- och miljönämndens roll är därefter att se till att djurhållning sker så att det inte uppstår störningar och olägenheter för människor.

Vilda djur eller fåglar som kan upplevas störande är fastighetsägarens ansvar. Om störningarna bedöms som en olägenhet för människors hälsa kan dock Bygg- och miljönämnden förelägga den ansvarige att vidta åtgärder.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons