PDF
Senast publicerad:

Katter

Katt

I djurskyddslagen finns bestämmelser som reglerar kattens välbefinnande. Huvudregeln är att alla djur som hålls av människor ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. På Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få ytterligare information om regler för katthållning. Är det fråga om katt som far illa, läs mer om det på sidan om djur som far illa.

Olägenhet från katt

Olägenhet kan t.ex. utgöras i form av avföring och urinmarkering. En annan olägenhet kan vara att din katt besöker personer som har kattallergi.

Myndighetsnämnd Bygg och Miljö är tillsynsmyndighet över krav på kattägaren. Enligt de tolkningar av lagen som gjorts av bl a miljödomstolen, är det naturligt för katten att röra sig fritt utomhus och att grannarna får acceptera kattbesök på sin tomt. 

Oftast är det du som störs av katterna som får se till att ordna det så att du inte störs av dem. Om du störs av kattbajs i sandlådan, kan du åtgärda med ett lock över sandlådan. Om du störs av att katter lägger sig på dina utemöbler, kan du ta undan dynor eller ordna med nät i fönster och dörrar till altanen. Du kan schasa iväg katten men du får aldrig skada den.

Här är fler tips på hur du kan freda dig mot katter:

  • Om katten urinmarkerar på altan eller andra olämpliga platser finns speciellt medel att köpa hos t.ex. veterinärer, i djuraffärer eller dylikt. Detta medel gör att katten markerar med sina körtlar på kinderna och tassarna istället för att urinmarkera. På så sätt slipper du lukten.
  • Spraya vatten på katten så snart du ser att den är på plats där du inte vill att den ska vara. Använd aldrig högtryckstvätt eftersom denna kan orsaka skador på katten.

Lag om tillsyn av hundar och katter

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter gäller att du ska hålla katten under sådan tillsyn som, med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter, behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter. I denna lag anges också att en katt, som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område måste skytten först ha tillstånd av Polisen. Polisen har tillsyn över lagen om tillsyn över hundar och katter samt över de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vårgårda kommun.

För ägare till hund gäller ett så att kallat strikt ansvar, dvs skada som orsakas av hund ska ersättas av dess ägare. Motsvarande strikta ansvar gäller inte för katt. Anmälningar, som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter görs till polismyndigheten. Detsamma gäller för anmälningar som rör de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vårgårda kommun.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons