PDF
Senast publicerad:

Energi och klimat

I arbetet för att skapa ett hållbart samhälle är energifrågan en viktig del. Dels att minska användningen av energi, att energieffektivisera, men också att styra energianvändningen dit den bäst behövs så att energin används effektivt.

På den här sidan vägleder vi dig in till mer information om vad du kan göra och vad du kan tänka på för att spara energi och på så sätt värna om miljön och klimatet, men också för att spara pengar.

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare

Kommunen erbjuder kostnadsfri energirådgivning till företag, organisationer och hushåll.

Energirådgivningen är inte myndighetsutövare och kräver inget i motprestation men kan rådgöra om val av värmesystem, energieffektivisering, bränsleval, ventilation, tilläggsisolering, solceller, mm och när det gäller företag även om energieffektiviseringsbidraget Klimatklivet, värmeåtervinning, analys av elstatistik mm.

Om du vill rådfråga om något inom energi- och klimatområdet kontakta vår rådgivare Thomas Bengtsson på mejl eller telefon:

  • 0705-31 03 24

Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd.

Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Läs allt om klimatmålen och det klimatpolitiska ramverket på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons