PDF
Senast publicerad: 2015-05-29

Kemikalier

Idag används ett stort antal kemiska produkter i Sverige. Många produkter innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön. För att nå en god kemikaliesäkerhet måste alla berörda skaffa sig kunskap, göra goda kemikalieval och hantera kemikalier på ett säkert sätt.

Att tänka på

Både som privatperson och företagare kan du göra aktiva val och försöka välja mer miljövänliga alternativ.

Exempel på miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i hushållen är färger, oljor och lösningsmedel.

Det är viktigt att rester av och förbrukade kemikalier sorteras rätt och att farligt avfall lämnas till kommunens återvinningscentralöppnas i nytt fönster.

Företagare

Särskilda bestämmelser gäller för verksamhetsutövare vid bland annat förvaring och hantering av kemikalier.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons