Viktigt meddelande

Från och med 2 juni är det bevattningsförbud i Vårgårda kommun. Det är mycket högre vattenförbrukning än normalt och trots vädjan om återhållsamhet är förbrukningen väldigt hög. Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet endast ska användas för hushållens mest nödvändiga behov. Förbudet omfattar att vattna gräsmattor, tvätta fordon samt att fylla pooler. Förbudet gäller preliminärt två veckor, sedan görs en ny bedömning av situationen.

PDF
Senast publicerad: 2015-05-29

Kemikalier

Idag används ett stort antal kemiska produkter i Sverige. Många produkter innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön. För att nå en god kemikaliesäkerhet måste alla berörda skaffa sig kunskap, göra goda kemikalieval och hantera kemikalier på ett säkert sätt.

Att tänka på

Både som privatperson och företagare kan du göra aktiva val och försöka välja mer miljövänliga alternativ.

Exempel på miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i hushållen är färger, oljor och lösningsmedel.

Det är viktigt att rester av och förbrukade kemikalier sorteras rätt och att farligt avfall lämnas till kommunens återvinningscentralöppnas i nytt fönster.

Företagare

Särskilda bestämmelser gäller för verksamhetsutövare vid bland annat förvaring och hantering av kemikalier.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons