Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Klimat och miljö

Vårgårda strävar efter att vara ett hållbar samhälle.

Det åstadkommer vi genom kunskap engagemang framtidstro och mod att vara ledande i miljöarbetet. Innovativa idéer och lösningar leder oss framåt. Utvecklingen är såväl ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar. - Så här inleds fokusområde Hållbar miljö i kommunens vision.

Fokusområde Hållbar miljö innehåller följande inriktningar:

  • Hållbara beslut som grund för all kommunal verksamhet
  • Att vi planerar och bygger för en hållbar framtid
  • Att det i Vårgårda är lätt att göra rätt
  • Tillgång till rik och frisk natur

Utöver Visionen finns det även lokala miljömål för Vårgårda kommun Pdf, 301.3 kB, öppnas i nytt fönster. och de omfattar alla som bor eller verkar i kommunen.

För att nå få ett miljömässigt hållbart samhälle behöver vi alla, såväl stat, kommun, näringsliv, organisationer och privatpersoner hjälpas åt.

Kommunen arbetar på många sätt med miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket går att läsa mer om. Öppnas i nytt fönster.

Som privatperson finns det också mycket att bidra med i miljöarbetet. Tips i vardagen finns att få under Leva Miljövänligt Öppnas i nytt fönster..

Det finns även uppföljningar av kommunens miljöarbete och miljöläget Öppnas i nytt fönster. i kommunen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons