Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad: 2017-11-23

Klimat och miljö

Vårgårda strävar efter att vara ett hållbar samhälle.

Det åstadkommer vi genom kunskap engagemang framtidstro och mod att vara ledande i miljöarbetet. Innovativa idéer och lösningar leder oss framåt. Utvecklingen är såväl ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar. - Så här inleds fokusområde Hållbar miljö i kommunens vision.

Fokusområde Hållbar miljö innehåller följande inriktningar:

  • Hållbara beslut som grund för all kommunal verksamhet
  • Att vi planerar och bygger för en hållbar framtid
  • Att det i Vårgårda är lätt att göra rätt
  • Tillgång till rik och frisk natur

Utöver Visionen finns det även lokala miljömål för Vårgårda kommunPDF och de omfattar alla som bor eller verkar i kommunen.

För att nå få ett miljömässigt hållbart samhälle behöver vi alla, såväl stat, kommun, näringsliv, organisationer och privatpersoner hjälpas åt.

Kommunen arbetar på många sätt med miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket går att läsa mer om.öppnas i nytt fönster

Som privatperson finns det också mycket att bidra med i miljöarbetet. Tips i vardagen finns att få under Leva Miljövänligtöppnas i nytt fönster.

Det finns även uppföljningar av kommunens miljöarbete och miljölägetöppnas i nytt fönster i kommunen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons