Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Nya telefon- och besökstider för frågor om bygglov 1:e oktober

Från och med den 1 oktober 2016 ändras telefon- och besökstiderna för frågor som berör bygglov. 

Under senare år har byggandet i Vårgårda kommun ökat väsentligt, vilket är glädjande. Det får dock konsekvenser för handläggningstider och service i bygglovsärenden, bland annat vad gäller nåbarhet till bygglovshandläggare.

Bygglovsenheten ser nu över resurserna i syfte att kunna möta en ökad arbetsbelastning och kunna erbjuda en fortsatt god servicenivå. Ett led i detta är att precisera telefontider, tider för drop-in i enklare bygglovsfrågor och dagar för att boka tid hos bygglovshandläggare.

I första hand ser vi att du kontaktar oss och bokar en tid hos bygglovshandläggare, men du är givetvis också välkommen att besöka oss under nedan angivna tider för drop-in. Mer information om bygglov samt kontaktuppgifter finner du genom att klicka här.

Nya tider

Boka tid hos bygglovshandläggare:

  • Måndag-Torsdag

Telefontider bygglovsfrågor:

  • Måndag 15.00-17.30
  • Tisdag-Torsdag 08.00-12.00

Drop-in enklare bygglovsfrågor:

  • Måndag 15.00-17.30
  • Tisdag-Torsdag 08.00-10.00

Med detta vill vi välkomna dig att kontakta oss med dina byggtankar!

Med vänlig hälsning,
Bygglovsenheten

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons