PDF
Senast publicerad:

Sammanfattning av dialogmöte om bostadsbyggnation vid Ornungasjön

Den 18 januari annordnades ett dialogmöte i Byahallen, Asklanda, för ett förhandsbesked om bostadsbyggnation vid Ornungasjön. Här kan du ta del av sammanfattningen av de synpunkter som framfördes och det bildspel som visades.

Myndighetsnämnden fick den 28 juni 2017 in en ansökan om förhandsbesked på en del av fastigheten Lommared 1:15 i Ornunga. Fastigheten gränsar till badplatsen i Ornunga. I samband med prövningen av förhandsbesked skickade myndighetsnämnden förslaget för yttrande till berörda sakägare. De inkomna synpunkterna från berörda grannar, boende i bygden samt byalaget signalerade att boende i bygden kände oro över var utvecklingen kring badplatsen och begränsningar för badplatsens framtida utbyggnad. Detta har legat som grund för att kommunen anordnade möte i Asklanda.

Kommunens målsättning med mötet var bland annat att samla in synpunkter från bygden och bemöta dom i samband med prövning av förhandsbesked.

Här kan du ta del av sammansfattning av synpunkterna Pdf, 367.8 kB. samt det bildspel Pdf, 7.9 MB. som visades på mötet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons