PDF
Senast publicerad:
Klimat 2030

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om". Det är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Företag och branschorganisationer, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

Samtliga kommuner i Västra Götaland är med i arbetet, alltså även Vårgårda kommun.

Vårt åtagande

Vårgårda arbetar med alla fokusområden utifrån olika arbetssätt, framför allt genom Klimatplanering och Attraktiva samhällen.

Vårgårdas åtaganden är följande:

  • Kommunkoncernen har en fossiloberoende fordonspark år 2020.
  • För samhällsbetalda resor ska krav ställas på att fordonen ska drivas med gas.
  • Aktivt arbete med att verksamhetens resor och transporter blir mer miljö- och klimatsmarta.
  • Främja hållbart lantbruk genom mål om ekologiska livsmedel.
  • Andelen ekologiska livsmedel (mätt i kronor) ska för år 2018 minst vara 31 % i den kommunala förvaltningen.
  • Aktivt arbete för ökad andel närproducerade och svenska livsmedel samt att livsmedelsinköpen kontinuerligt blir mer säsongs- och klimatanpassade.
  • Genom livsmedelsupphandling se till att endast svenskt färskt kött och chark erbjuds för inköp.
  • Hållbar samhällsplanering genom exempelvis beakta energieffektivitet vid all fysisk planering.
  • El till de kommunala verksamheterna ska endast komma från sol, vind och vatten.

Åtagandena är från beslut i kommunstyrelsen 2017-12-20 §285. Västra Götaland har ett ambitiöst klimatmål – vi ska vara en fossiloberoende region till år 2030. Det är en utmaning som också innebär många möjligheter. Vi behöver satsa på lösningar som inte bara ger minskade utsläpp av växthusgaser utan även bidrar till regional utveckling och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland.

Omställningen till ett attraktivt och klimatsmart samhälle kan ge många positiva effekter som förbättrad hälsa, nya jobb och ökad integration och delaktighet. Nya idéer och ny teknik skapar mervärden lokalt och ger ringar på vattnet globalt. Mycket görs redan, men för att vi ska nå vårt klimatmål behöver vi höja tempot och ännu fler aktörer i Västra Götaland behöver samverka.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons