PDF
Senast publicerad: 2018-10-18
Vildkanin

Förvildade Kaniner i Vårgårda

Under sommaren och hösten har kommuninvånare hört av sig till Bygg- och miljöenheten gällande förvildade tamkaniner som vistas i området Järnungsvägen, Stockholmsvägen, Fasangatan, Morkullegatan, Rapphönegatan och Orrevägen.

Bygg och miljöenheten har diariefört samtliga klagomål som berör kaninerna. Exempel på klagomål har varit: grävda hål i marken, kaninavföring vid lekplatser och skadade kaniner längst med bilvägen. 

Bygg och miljöenheten och ansvariga för Gata/park har haft en dialog gällande klagomålen och är överens om att ingen av verksamheterna har fog för att vidta några åtgärder. Bygg och miljöenheten har inget stöd i Miljöbalken och Gata/Park anser inte att kaninerna påverkar parkskötseln.

Invånare inkom med åtgärdsförslag, t ex att fånga in kaninerna med fällor och ta hjälp av utomstående organisation för att ta hand om kaninerna. Dessvärre har den organisation vi varit i kontakt med inte haft möjlighet att ta emot förvildade tamkaniner med anledning av risken för kaninpest. Vilket är förståeligt, risken finns att organisationens nuvarande friska kaniner skulle bli sjuka.

Bygg- och miljöenheten och Gata/Park har därmed valt att inte gå vidare i ärendet.
Liknande ärenden har även funnits i Borås och Varberg. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons