PDF
Senast publicerad:
Trädfällning

Ökade problem med tungmetaller i avloppsvattnet

Vi vill be samtliga abonnenter inom VA-kollektivet att minska sina utsläpp av metaller till kommunens spillvattenledningar. Kommunen har problem med höga halter av zink i det slam som är slutprodukten på Hjultorps avloppsreningsverk.

Källor till metaller kan vara snus, cigarettfimpar, färg, biltvätt med mera.

Spola inte ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Det är ett stort toalettrelaterat problem att vi fortfarande är många som spolar ner en mängd saker som inte alls hör hemma i våra toaletter.

Kommunens (kostnader för) slamhantering kan komma att bli avsevärt högre för slutlig hantering av det avvattnade slammet, vilket i sin tur beror på höga halter av ovannämnda tungmetaller.

Kommunen behöver identifiera och minska eventuella punktkällor så fort som möjligt för att kunna hålla nere kostnaderna för VA-kollektivet.

Svenskt vatten har mer information om att "fulspola! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på saker som absolut inte får spolas ner i toalettstolen.

1) Snus och cigarettfimpar

Snus och cigarettfimpar innehåller kadmium, och det vill man inte ha ut i vattnet eller slammet på reningsverket. Släng fimparna och snuset i det brännbara hushållsavfallet – men se naturligtvis till att fimparna slocknat ordentligt först.

2) Hår

Hår tovar ihop sig och orsakar stopp i ledningar, pumpar och reningsverk.

3) Olja och fett

Stopp i avloppsrören kan också bero på stekfett och oljor av olika slag. När fett och olja kommer ner i avloppsrören, stelnar det och kan till slut orsaka en propp på insidan av rören.

4) Kondomer, bindor och tamponger

Ska kastas som restavfall. För på vägen till reningsverket orsakar kådisar, bindor, tamponger och liknande föremål problem i form av stopp och driftstörningar.

5) Bomullstussar och tops

Om du tar bort ditt nagellack med en tuss, släng det inte i toaletten.

6) Våtservetter

Vanligt toapapper löses upp i vatten. Det gör inte våtservetter.

7) Mediciner

Lämna gamla och oanvända mediciner till apoteket i stället.

8) Hushållspapper

Hushållspapper är gjort för att kunna suga upp vatten. När hushållspapper spolas ner i toaletten löses det inte upp utan suger åt sig vattnet och sväller. Därför blir hushållspapper i stället till proppar i ledningarna.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons