PDF
Senast publicerad:

Kungörelse om bygglovsansökan för telefonmast samt teknikbodar - Siene 6:4

Möjlighet att lämna synpunkter på bygglovsansökan om telefonmast och två teknikbodar i Siene, nära E20. Eventuella synpunkter ska vara Myndighetsnämnden Bygg och Miljö tillhanda senast 7 juni 2019. 

Till myndighetsnämnden Bygg- och miljö i Vårgårda kommun har det inkommit en ansökan om bygglov för uppförande av telefonmast samt teknikbodar. Masten och de två teknikbodar kommer att placeras på fastigheten Siene 6:4 i nära anslutning till E20. Mastens höjd är ca 48 meter.

Ansökningshandlingar finns tillgängliga nedan samt utställda i receptionen, kommunhuset i Vårgårda.

Eventuella erinringar/synpunkter skall vara Myndighetsnämnd Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda, tillhanda senast den 7 juni 2019.

Myndighetsnämnd Bygg och Miljö

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökningshandlingar Siene 6..4 - Telefonmast samt två teknikbodar.pdf Pdf, 1010.2 kB. 1010.2 kB 2019-05-20 09.11
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons