Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kungörelse om bygglovsansökan för telefonmast samt teknikbodar - Siene 6:4

Möjlighet att lämna synpunkter på bygglovsansökan om telefonmast och två teknikbodar i Siene, nära E20. Eventuella synpunkter ska vara Myndighetsnämnden Bygg och Miljö tillhanda senast 7 juni 2019. 

Till myndighetsnämnden Bygg- och miljö i Vårgårda kommun har det inkommit en ansökan om bygglov för uppförande av telefonmast samt teknikbodar. Masten och de två teknikbodar kommer att placeras på fastigheten Siene 6:4 i nära anslutning till E20. Mastens höjd är ca 48 meter.

Ansökningshandlingar finns tillgängliga nedan samt utställda i receptionen, kommunhuset i Vårgårda.

Eventuella erinringar/synpunkter skall vara Myndighetsnämnd Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda, tillhanda senast den 7 juni 2019.

Myndighetsnämnd Bygg och Miljö

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökningshandlingar Siene 6..4 - Telefonmast samt två teknikbodar.pdf Pdf, 1010.2 kB. 1010.2 kB 2019-05-20 09.11
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons