Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Planerad gallring av Kesberget

Vecka 25 planeras det att starta en gallring av träd inom friluftsområdet Kesberget. Det kommer att vara Södra skogsägarna som kommer att utföra arbetet på uppdrag av Vårgårda kommun.

Arbetet planeras att pågå under sommaren och är en fortsättning och avslutning av projektet. Syftet med arbetet är att stärka tillgängligheten inom området genom att skapa en ljusare och mer attraktiv miljö för våra kommuninvånare. Tryggheten är en viktig aspekt kring detta område då vi vill att alla ska ha tillträde till denna fantastiska plats. Man kommer förutom gallring av skogen avverka de träd som bedöms farliga för allmänheten.

Tänk på säkerheten

När vi jobbar i skogen är det inte säkert att vi ser er, tänk därför alltid på att hålla ett säkerhetsavstånd till maskiner och skogsarbetare på minst 90 meter och respektera eventuella avspärrningar, Tack för visad hänsyn.

Har du frågor eller synpunkter kontakta:

Daniel Miglavs Gatuingenjör Vårgårda kommun

E-post: daniel.miglavs@vargarda.se
Tfn: 0322-600645


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons