Meddelande

Vi samlar information om Coronapandemin, Covid-19. Det senast publicerade hittar du alltid på startsidan. Den samlade informationen länkar vi till här.

PDF
Senast publicerad: 2019-06-26
Svinpest varning

Svinpest - Ett hot mot tamgrisar och vildsvin, ofarligt för människor

I sommartid är det många som äter utomhus i skog och mark. Många är också på resande fot och äter vid rastplatser. Sprid budskapet att man ska slänga matrester i soptunnan och inte i naturen. Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Allmänheten kan hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprider sig genom att aldrig lämna matrester ute i naturen. Man kan också hjälpa till genom att rapportera fynd av döda vildsvin för att smitta ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt.

De senaste åren har afrikansk svinpest spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde, till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien. Sjukdomen är ett stort hot mot tamgrisar och vildsvin, men ofarlig för människor.

Lämna inte matrester i naturen

Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Det är därför viktigt att inte lämna matrester i markerna efter en picknick eller på en rastplats.Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.

Rengör kläder och utrustning noga

Viruset finns också i smittade grisars blod och andra kroppsvätskor. Rengör kläder och utrustning som varit i kontakt med grisar eller vildsvin utomlands.Undvik foder från länder där smittan finns. Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djurslag från områden där afrikansk svinpest förekommer. 

Så här håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur

 • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
 • Mata inte grisar med matrester.
 • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Kompostering av matavfall ska alltid ske i sluten behållare.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där ASF förekommer och hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
 • Använd gårdens egna skyddskläder vid djurkontakt i Sverige.
 • Om du har jagat i ett land där afrikansk svinpest förekommer: Gör rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige. Om du haft din jakthund med bör du tvätta pälsen på den innan du åker hem. Tänk på att kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk.
 • Anmäl omedelbart misstanke om afrikansk svinpest hos tamgrisar till veterinär.
 • Anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt på tel nr 018-67 40 00 om du hittar ett självdött vildsvin.

Symtom

Symtombilden kan variera och det kan vara endast ett djur som är drabbat till en början. Exempel på symtom:

 • dödsfall (även utan andra symtom)
 • hög feber
 • förlorad aptit
 • grisarna ligger gärna ner, ofta tryckta mot varandra
 • diarré
 • andningsbesvär
 • stapplande gång
 • rödlila missfärgning av huden
 • dräktiga suggor kan kasta eller föda döda eller missbildade smågrisar

Det tar vanligtvis tre till åtta dagar från det att djuren smittats av afrikansk svinpest till att de visar sjukdomstecken. Dödligheten är hög hos smittade djur. Sjukdomen kan sprida sig långsamt i besättningen. Enstaka djur kan också dö mycket snabbt, utan att man hinner se några sjukdomstecken.

Symtom hos vildsvin

Vildsvin har samma typ av symtom som tamgrisar. Eftersom sjuka vildsvin drar sig undan ser man dem sällan utan hittar dem först när de har dött - eller inte alls. I en vildsvinsflock sprids smittan sällan till alla djur i flocken, men de som drabbas har lika stor risk att dö som tamgrisar.SpridningsvägarMellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap. En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Viruset överlever under långa perioder i fruset kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför inte tillåtet att utfodra varken tama grisar eller vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem om du besökt ett land där svinpest förekommer.

Rapportera misstänkta fall i grisbesättningar

Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen. Det betyder att djurhållare som misstänker afrikansk svinpest omedelbart ska kontakta sin veterinär. Veterinärer som misstänker afrikansk svinpest ska snarast möjligt kontakta Jordbruksverket och länsstyrelsen (länsveterinären) i sitt län.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons