Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2020-07-02

Badvattenkvalité i Vårgårda kommun

Varje sommar provtas badvattenkvalitén i de åtta kommunala badvattensjöarnalänk till annan webbplats. Vid provtagningen mäts halten E.coli och Intestinala enterokocker. Beroende på bakteriehalten i vattnet, bedöms vattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

  • Om vattnet är tjänligt, då är det fritt fram att bada. Nästa provtagning sker enligt provtagningsplanen.
  • Om vattnet bedöms tjänligt med anmärkning, då bör badgästerna inte bada. Nästa provtagning sker senast 3 dagar efter det avvikande provet.
  • Om vattnet bedöms vara otjänligt, då placerar Vårgårda kommun ut en skylt om avrådan att båda i aktuell sjö, samt informerar allmänheten på kommunens hemsida.

Anledningen till varför det kan finnas förhöjda halter av bakterier i vattnet kan variera. Ofta beror anledningen på tillfälliga skyfall, då avrinningsvattnet från marker i närområdet inte hinner absorbera regnvattnet och istället rinner ner i sjön. Regnvattnet kan då ta med sig bakterier från land och på så sätt försämra vattenkvalitet i sjön. Ofta resulterar skyfall till en så kallad kortvarig förorening i tre dagar, därefter brukar vattenkvalitén ha återhämtat sig.

Med anledning av avvikande badvattenkvalité i både Uddabosjön och Sandsjön väljer Bygg- och miljöenheten att gå ut med denna information, med den troliga anledning att vattenkvalitén har försämrats på grund av de skyfall som svept förbi Vårgårda kommun sedan midsommarhelgen. Extra provtagning utöver provtagningsplanen sker kontinuerligt för att övervaka vattenkvalitén. Denna information är ingen avrådan från bad, men vänligen tänk på att vattenkvalitén kan avvika efter ett skyfall. Om du är intresserad av att läsa mer om de inrapporterade provsvaren, vänligen gå in på följande länk som leder till Hav och Vattenmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats. Där kan du välja en sjö och läsa mer information om badvatten kvalitén.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons