PDF
Senast publicerad:

Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa

Jordbruksverket beslutade den 6 november 2020 att upprätta ett nivå 2- område för hela Sverige. Beslutet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar.

Beslutet innebär att:

• Du som håller fjäderfä eller hägnat vilt ska hålla dem inomhus. Om detta inte är möjligt av djurskyddsskäl kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men fåglarna ska ges foder och vatten inomhus eller åtminstone under tak.

• Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar* ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

• Det är förbjudet att ställa ut och tävla med fåglar.

Kontakta din veterinär vid förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa! Det är viktigt att du är uppmärksam på snabbt förändrat hälsoläge i din besättning.

Vanliga symtom på högpatogen fågelinfluensa är akut dödlighet, ibland föregående av nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré. Hos värphöns är det vanligt att de lägger ägg med mjuka skal, för att sedan upphöra äggproduktionen helt.

Vid lågpatogen fågelinfluensa är symtomen mildare: nedsatt allmäntillstånd, ökad dödlighet, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion och minskad foderkonsumtion, hosta, andningssvårigheter, ödem i huvud och kam, symtom från nervsystemet samt diarré.

*Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor.

För mer information läs Jordbruksverkets broschyr Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa Länk till annan webbplats..

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons