PDF
Senast publicerad:

Kungörelse: Inkommen bygglovsansökan för bostäder på kvarteret Muraren

Ansökan om bygglov för utbyggnad av bostäder på del av kvarteret Muraren i centrala Vårgårda har inkommit till Myndighetsnämnden Bygg och miljö. Kvarteret gränsar mot Centrumgatan i öst, Kungsgatan i väst samt flerbostadshus vid Murartorget i söder.

Bygglovet avser den första etappen av den planerade bostadsutbyggnaden på Muraren, och avser utbyggnad av flerbostadshus med tre byggnadskroppar upp till 6 våningar med affärslokaler i bottenvåning utmed Kungsgatan. Parkering anordnas under kvartersmarken.

Förslaget innebär avvikelse från gällande detaljplan avseende bl. a. tillåten bruttoarea.

Handlingar:
Kungörelse, Information om inkommen bygglovsansökan Pdf, 10.5 kB.
Ansökningshandlingar Pdf, 1.6 MB.
Skuggstudie Pdf, 5.4 MB.
Trafikbullerutredning Pdf, 2.7 MB.

Eventuella erinringar/synpunkter skall vara Myndighetsnämnd Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda, tillhanda senast den 26 oktober 2021.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons