Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Kungörelse: Inkommen bygglovsansökan för bostäder på kvarteret Muraren

Ansökan om bygglov för utbyggnad av bostäder på del av kvarteret Muraren i centrala Vårgårda har inkommit till Myndighetsnämnden Bygg och miljö. Kvarteret gränsar mot Centrumgatan i öst, Kungsgatan i väst samt flerbostadshus vid Murartorget i söder.

Bygglovet avser den första etappen av den planerade bostadsutbyggnaden på Muraren, och avser utbyggnad av flerbostadshus med tre byggnadskroppar upp till 6 våningar med affärslokaler i bottenvåning utmed Kungsgatan. Parkering anordnas under kvartersmarken.

Förslaget innebär avvikelse från gällande detaljplan avseende bl. a. tillåten bruttoarea.

Handlingar:
Kungörelse, Information om inkommen bygglovsansökan Pdf, 10.5 kB.
Ansökningshandlingar Pdf, 1.6 MB.
Skuggstudie Pdf, 5.4 MB.
Trafikbullerutredning Pdf, 2.7 MB.

Eventuella erinringar/synpunkter skall vara Myndighetsnämnd Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda, tillhanda senast den 26 oktober 2021.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons