PDF
Senast publicerad:

Kungörelse: Inkommen bygglovsansökan för mast med tillhörande teknikbod

Ansökan om bygglov har inkommit till Myndighetsnämnden Bygg och miljö. Ansökan avser uppförande av en telefonmast med tillhörande teknikbod. Masten och teknikbod kommer att placeras på fastigheten Ribbingsberg 1:1 cirka 1,2 km väster om E20. Mastens höjd är 60 meter.

Handlingar:
Kungörelse, information om inkommen bygglovsansökan Pdf, 135.3 kB.
Orienteringskarta och situationsplan Pdf, 525.8 kB.
Elevationsplan Pdf, 272.9 kB.
Fasadritning Pdf, 377.5 kB.
Flyghinderanalys Pdf, 710.1 kB.

Handlingarna finns även utställda vid receptionen i kommunhuset i Vårgårda.

Eventuella erinringar/synpunkter ska vara Myndighetsnämnd Bygg och Miljö, 447 80
Vårgårda, tillhanda senast den 2 november 2021.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons