Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kungörelse: Inkommen bygglovsansökan för kvarteret Muraren

Till Myndighetsnämnden Bygg- och miljö har det inkommit ansökan om bygglov för kvarteret Muraren - etapp 1 i Vårgårda centrum.

Bygglovet avser utbyggnad av kvarteret Muraren med bostäder och offentliga lokaler. I ansökan redovisas bebyggelse med tre flerbostadshus i 3 till 5 våningar. Utmed Kungsgatan föreslås publika lokaler i entréplan.

Förslaget innebär avvikelse från gällande detaljplan avseende placering av byggnader på icke byggbar mark mot Centrumgatan.

Handlingar:
Kungörelse, information om inkommen bygglovsansökan Pdf, 157.4 kB.
Bygglovshandlingar Pdf, 3 MB.

Handlingarna finns även utställda vid receptionen i kommunhuset i Vårgårda.

Eventuella erinringar/synpunkter ska vara Myndighetsnämnd Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda, tillhanda senast den 29 december 2021.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons