Meddelande

Receptionen i kommunhuset har ändrade öppettider över sommaren. Veckorna 28-31 har vi öppet mellan kl 09.00-13.00 måndag-fredag. Övriga veckor är det öppet som vanligt! Med önskan om en trevlig sommar!

PDF
Senast publicerad:

Kungörelse: Inkommen bygglovsansökan för kvarteret Muraren

Till Myndighetsnämnden Bygg- och miljö har det inkommit ansökan om bygglov för kvarteret Muraren - etapp 1 i Vårgårda centrum.

Bygglovet avser utbyggnad av kvarteret Muraren med bostäder och offentliga lokaler. I ansökan redovisas bebyggelse med tre flerbostadshus i 3 till 5 våningar. Utmed Kungsgatan föreslås publika lokaler i entréplan.

Förslaget innebär avvikelse från gällande detaljplan avseende placering av byggnader på icke byggbar mark mot Centrumgatan.

Handlingar:
Kungörelse, information om inkommen bygglovsansökan Pdf, 157.4 kB.
Bygglovshandlingar Pdf, 3 MB.

Handlingarna finns även utställda vid receptionen i kommunhuset i Vårgårda.

Eventuella erinringar/synpunkter ska vara Myndighetsnämnd Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda, tillhanda senast den 29 december 2021.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons