PDF
Senast publicerad:

Kungörelse: Inkomna bygglovsansökningar

Till Myndighetsnämnden Bygg- och miljö har inkommit ansökningar om bygglov för fastigheten Bältet 14 samt fastigheten Åkerholmen 2.

Ansökan om bygglov för uppförande av en mobilmast på fastigheten Bältet 14 i Vårgårda
Bygglov avser uppförande av mobilmaststation med antenn samt tillhörande
teknikbod. Stationen kommer att placeras på fastigheten Bältet 14
i anslutning till Autoliv i Vårgårda. Mastens höjd är 30 meter, vilket avviker
från tillåtna höjden i gällande detaljplanen.

Ansökan om bygglov för ett parhus på fastigheten Åkerholmen 2 i Vårgårda
Bygglovet avser nybyggnad av ett parhus med två bostäder i kv. Åkerholmen
i Algutstorp söder om Algutstorp förskola. I ansökan redovisas
bebyggelse med två bostäder i en plan med tillhörande carportar och
uterum.
Förslaget innebär avvikelse från gällande detaljplan avseende byggnadsarea
samt placering av en del av byggnaden/uterum på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas.

Handlingar
Kungörelse, information om inkomna bygglovsansökningar Pdf, 176.7 kB.
Bältet 14 Pdf, 3.6 MB.
Åkerholmen 2 Pdf, 1.2 MB.

Handlingarna finns även utställda vid receptionen i kommunhuset i Vårgårda.

Eventuella erinringar/synpunkter ska vara Myndighetsnämnd Bygg
och Miljö, 447 80 Vårgårda, tillhanda senast den 28 mars 2022.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons