PDF
Senast publicerad:

Kungörelse: Bygglov

Bygglov för ändrad användning av skollokaler till anläggningsboende på fastigheten Skövde 2:74 i Vårgårda tätort.

Ansökan avser ändrad användning av en del av skollokaler i Kesbergsskolan under en begränsad tid på drygt 9 månader. Åtgärden syftar till att lösa tillfälligt behov av bostäder till flyktingar. Förslaget innebär avvikelse från gällande detaljplan avseende
användning av att skolbyggnad för anläggningsboende.

Handlingarna finns även utställda vid receptionen i kommunhuset i Vårgårda.

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta oss via e-postadress:
bygg@vargarda.se


Synpunkter lämnas skriftligt till Vårgårda kommun, Myndighetsnämnd Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda, senast den 6 april 2022.

Handlingar:
Kungörelse Pdf, 176.9 kB.
Handlingar Pdf, 1.2 MB.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons