PDF
Senast publicerad:
Kungörelse: Inkommen ansökan om förhandsbesked

Kungörelse: Bygglov

Till Myndighetsnämnden Bygg- och miljö har inkommit ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av handel på fastigheterna Gjutaren 1 och 2 i Vårgårda tätort.

Ansökan avser nybyggnad av livsmedelsbutik i kv. Gjutaren som ligger utmed Wallentinsvägen i Vårgårda. I ansökan redovisas en livsmedelsbutik med tillhörande parkering. Förslaget innebär en avvikelse från gällande detaljplan avseende områdets användning.

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta oss via e-postadress: bygg@vargarda.se

Eventuella synpunkter lämnas skriftligt senast den 13 april 2022 till
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö
447 80 Vårgårda

Handlingar
Kungörelse Pdf, 104.9 kB.
Handlingar Pdf, 1.6 MB.

Handlingar finns även tillgängliga för granskning vid receptionen i kommunhuset i Vårgårda.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons