Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:
Jättebalsamin ritad, lila blomma

© Illustration: Jakob Robertsson

Jättebalsamin stor och imponerande, men den tar all plats

Dags för nummer två i vår sommarkampanj om så kallade invasiva växter. Det är ett samarbete med Naturvårdsverket. Invasiva växter skapar problem – det vill säga de är mycket spridningsbenägna och breder ut sig på andra växters bekostnad. Dessa arter kan bidra till en enformigare miljö som kanske domineras av någon eller några få arter

Stor vacker rosa blomma

Jättebalsamins blomma

Denna gång ska vi höja kunskapen om Jättebalsamin!

Jättebalsamin är en växt som förekommer i nästan hela landet. Den kommer ursprungligen från västra Himalaya. Jättebalsamin har en stor fröproduktion och sprider sig mycket lätt. Den trivs i fuktiga miljöer: vid åstränder, nära dammar, diken, sumpskogar, gödselstackar etc.

Den är så listig att den lockar pollinatörer så att inhemska växter får färre besök. Jättebalsamin konkurrerar också bort andra växter genom att ta mycket plats och solljus.

Växten är EU-listad och du är skyldig att ta bort den från din tomt. Lägg växtavfallet i plastpåsar och lämna in till Tumbergs återvinningscentral. Små mängder kan läggas i kärlet hemma för restavfall.

Vad ska/kan jag göra?

I första hand bör någon form av mekanisk bekämpningsmetod användas
En bedömning av vilken metod som fungerar bäst bör göras från fall till fall. På Naturvårdsverkets webbplats finns en metodkatalog med ytterligare information om enskilda metoder och dess för/nackdelar som stöd i denna bedömning. Här finns också referenser till publicerad forskning om metoden.

Bekämpningsinstruktion Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Om du hittar Jättebalsamin kan du även rapportera in den på Artportalen eller till Naturvårdsverket. Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

Rapportera fynd

Om du hittar blomsterlupin kan du rapportera in den på Artportalen Länk till annan webbplats. eller till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.. Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons