PDF
Senast publicerad:
En flock svanar lyfter från marken

Extra hög risk för fågelinfluensa i södra Sverige

I stora delar av södra Sverige är risken för fågelinfluensan nu extra hög. Från den 16 november upprättas ett högriskområde i södra Sverige. Alla djurägare ska hålla sina tamfåglar inhägnade och är skyldiga att göra allt för att förhindra att de smittas och sprider smittan vidare.

Inom högriskområdet ska du som har fåglar bland annat hålla dem inomhus. I hela Sverige är det viktigt att arbeta förebyggande för att minska risken för spridning av fågelinfluensa.

Olika regler i högriskområde

Beroende på vad du har dina fåglar till gäller lite olika regler. Det beror på om du:

 • säljer ägg, kött, kycklingar eller andra produkter
 • bara använder äggen och köttet från dina fåglar i ditt eget hushåll
 • har fåglar i fångenskap för till exempel uppvisning och utställning
 • har hägnat fjäderfävilt.
Reglerna gäller för alla som har fåglar

Reglerna i högriskområde gäller alla typer av fåglar, även hobbyhöns. Det innebär att alla fåglar ska hållas inhägnade och utfodras inomhus eller under tak. De får inte gå fritt när risken är stor att de smittas med fågelinfluensan.

Karta över området - Ladda ner som dokument Pdf, 4.8 MB.

Beslutet från Jordbruksverket Pdf, 138.2 kB.

Om dina fåglar är sjuka, verkar sjuka eller dör

Du kan misstänka fågelinfluensa om det plötsligt dör många fåglar i din flock. Då ska du genast kontakta en veterinär. Du som djurägare är skyldig att göra allt för att förhindra att smittan sprids.

Stäng in djur som misstänks vara smittade och även alla andra djur i samma flock, om det är möjligt. Inga personer, ägg eller djur som haft kontakt med misstänkt smittade djur får lämna anläggningen förrän en veterinär har bedömt situationen och meddelat vad som gäller.

Läs mer om reglerna för högriskområde vid fågelinfluensa på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Inom det upprättade högriskområdet:

 1. Utställningar, tävlingar, marknader, uppvisningar, kulturella evenemang och liknande arrangemang där fåglar sammanförs är förbjudna. Förbudet gäller samtliga fågelarter och oavsett plats för arrangemanget. Förbudet gäller dock inte verksamheten i djurparker och på cirkusar. Förbudet gäller inte heller arrangemang där fåglar som permanent hålls i privatbostäder sammanförs.
 2. Fjäderfä ska hållas inomhus. Ankor, gäss, strutsfåglar och fjäderfän som hålls i syfte att vidmakthålla stammen får dock gå ute i avgränsade utrymmen utomhus där de förhindras att komma i kontakt med vilda fåglar med hjälp av nät, tak, horisontella tyger eller på andra lämpliga sätt.
 3. Fjäderfä ska ges foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd som förhindrar att vilda fåglar kommer i kontakt med foder eller dricksvatten som är avsett för fjäderfäna.
 4. Fåglar i fångenskap som hålls utomhus ska hållas inhägnade i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. Om det krävs för djurens välbefinnande får de ges tillgång till badvatten i en behållare i inhägnaden under förutsättning att vilda and- och vadarfåglar förhindras att förorena vattnet.
 5. Aktörer som har produktion av fjäderfä och andfåglar i separata utrymmen på anläggningen ska använda separata skodon och skyddskläder vid besök i de olika utrymmena. Skodonen och skyddskläderna får inte användas utanför de utrymmen där fåglarna hålls. Alla personer som kommer i kontakt med djuren ska tvätta händerna både före och efter sådan kontakt.
 6. Frisläppande av fjäderfä som hålls i syfte att vidmakthålla stammen av fjädervilt får endast ske efter godkännande av Jordbruksverket. En förutsättning för ett godkännande är att fjäderfäna har testats virologiskt med negativt resultat för aviär influensa på prover som har tagits från varje produktionsenhet högst 48 timmar före frisläppandet. Provtagningen ska
  utföras i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner.
 7. Aktörer som sätter ut fjäderfä i naturen i syfte att vidmakthålla stammen av fjädervilt ska föra journal över samtliga utsättningsplatser samt för respektive utsättningsplats ange antal fjäderfän, art och datum för varje utsättning. Journalerna ska bevaras i minst ett år och kunna uppvisas på begäran av Jordbruksverket.
 8. Aktörer som håller fjäderfä eller fåglar i fångenskap ska regelbundet övervaka fåglarnas hälsostatus i syfte att tidigt upptäcka misstänka fall av aviär influensa.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons