PDF
Senast publicerad:
Flugsvamp Röd med vita prickar på en mosse

Svamprik höst medför även risker

Det finns mycket svamp i våra skogar. Efter en regnrik sommar och början på hösten är det många som vill plocka läckerheterna i skogen. Det medför tyvärr också vissa risker. Är man inte en van svampplockare är det lätt att få med sig fel sorter med sig i svampkorgen. Giftinformationscentralen vill därför gå ut med en varning om giftiga svampar. Det har den senaste tiden förekommit allvarliga svampförgiftningar, framför allt bland personer som inte har svenska som modersmål.

Vilka svampar du ska undvika

Här kan läsa om de giftigaste svamparna i svenska skogar. På sidan lägger vi även informationsfoldrar från giftinformationscentralen. Du kan välja mellan olika språk.

  • Plocka inga svampar som liknar de i denna artikel!
  • Ta bara svampar som du säkert känner igen!
  • Provsmaka inte! Även giftig svamp kan smaka gott!
  • Låt endast svampkunnig vuxen rensa svampen!
  • Skaffa en modern svampbok!

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt. Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall. www.gic.se Länk till annan webbplats.

Flugsvampar

Dessa tre arter har hattar med prickar på. Men prickarna kan lätt lossna och helt eller delvis saknas.

Giftets verkan och symtom

Alla dessa svampar innehåller gift som stör nervsystemet. Yrsel, förvirring, oro, sänkt medvetande och kramper kan uppkomma. Ibland även illamående och kräkningar.

Röd flugsvamp

Amanita muscaria
Röd flugsvamp. klart röd svamp med vit fot, tydliga vita prickar på.

Hatt 10-25 cm. Hattfärgen kan variera från starkt rött till blekare orangerött. Prickarna är vita. Foten har en kraftig ring och nedre delen av foten är uppsvälld. Växer i lövskog och barrskog.

Brun flugsvamp

Amanita muscaria var. regalis
Den bruna till gulbruna hatten är 10-20cm och har vitgula prickar. Foten hartydlig ring och nedre delen av foten äruppsvälld

Den bruna till gulbruna hatten är 10-20 cm och har vitgula prickar. Foten har tydlig ring och nedre delen av foten är uppsvälld. Växer i barrskog.

Panterflugsvamp

Amanita pantherina
Hatten är 5-12 cm och går i brunanyanser. Prickarna är vita, ringen påfoten kan ibland saknas. Nedre delenav foten är uppsvälld.

Hatten är 5-12 cm och går i bruna nyanser. Prickarna är vita, ringen på foten kan ibland saknas. Nedre delen av foten är uppsvälld. Växer vanligen i lövskog och parker, men ibland även i barrskog.

Andra giftiga svampar

Vit flugsvamp

Amanita virosa
Hela svampen är vit. Hatt 5-12 cm. På foten sitter en ring, ibland kan ringen saknas. När flugsvamparna är riktigt unga liknar de ett ägg. Nedre delen av foten, som ofta sitter långt ner i mossan, är uppsvälld

Hela svampen är vit. Hatt 5-12 cm. På foten sitter en ring, ibland kan ringen saknas. När flugsvamparna är riktigt unga liknar de ett ägg. Nedre delen av foten, som ofta sitter långt ner i mossan, är uppsvälld. Vit flugsvamp växer i mossig barrskog och i bokskog.

Giftets verkan och symtom

Giftet skadar levern. Tecken på förgiftning är vattentunna diarréer, illamående och kräkningar som börjar många timmar efter svampmåltiden. Risken för allvarlig leverskada är stor. Förgiftningen kan leda till döden.

Lömsk flugsvamp

Amanita phalloides
Hatt 5-12 cm. Hattfärgen kan variera en del, från nästan helt vit till grönaktiga eller grå och ljusbruna nyanser. Skivorna är vita. Foten har en tunn ring, som ibland saknas. Nedre delen av foten är uppsvälld.

Hatt 5-12 cm. Hattfärgen kan variera en del, från nästan helt vit till grönaktiga eller grå och ljusbruna nyanser. Skivorna är vita. Foten har en tunn ring, som ibland saknas. Nedre delen av foten är uppsvälld. Lömsk flugsvamp växer i lövskog, blandskog (löv- och barrträd växer tillsammans) och på ängsmarker med bok, ek och hassel.

Giftets verkan och symtom

Innehåller samma gift som den vita flugsvampen. Ger samma symtom och är lika farlig – se vit flugsvamp.

Toppig giftspindling

Cortinarius rubellos (C. speciosissimus)
Hatt 4-8 cm. Hela svampen är rödbrun till gulbrun. Hatten är ofta toppig, men inte alltid.

Hatt 4-8 cm. Hela svampen är rödbrun till gulbrun. Hatten är ofta toppig, men inte alltid. Växer i mossig barrskog och i bokskog. En snarlik art som innehåller samma gift är orangebrun giftspindling (C. orellanus). Den växer i lövskog med ek, bok och hassel.

Giftets verkan och symtom

Giftet skadar njurarna som kan bli helt förstörda. Tecken på förgiftning uppkommer inte förrän efter flera dagar. Dessa kan vara illamående, kräkningar, ökad törst, muskelvärk, ökade eller minskade urinmängder. Den förgiftade kan behöva få dialysbehandling under lång tid och kanske en njurtransplantation.

Stenmurkla

Gyromitra esculenta
Stenmurkla hör till en helt annan grupp av svampar. Hatten är 4-12 cm, brun, rundad och veckad. Foten kan variera i färg, i ljusa grå, bruna eller svagt violetta nyanser.

Stenmurkla hör till en helt annan grupp av svampar. Hatten är 4-12 cm, brun, rundad och veckad. Foten kan variera i färg, i ljusa grå, bruna eller svagt violetta nyanser. Stenmurklan växer om våren från april tills björken slagit ut, ofta längs skogsvägar, vid rotvältor eller på hyggen.

Giftets verkan och symtom

Giftet stör nervsystemet och kan också skada blodkropparna och levern. Tecken på förgiftning är yrsel, dubbelseende och sluddrigt tal. Illamående och magont kan också förekomma.

Foldrar på olika språk - giftiga svampar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
albanska-shqip.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-09-13 10.00
arabiska---.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2023-09-13 10.00
bosniskakroatiskaserbiska-bosanskihrvatskisrpski.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-09-13 10.00
engelska-english.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-09-13 10.00
franska-francais.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-09-13 10.00
romani-kelderash-romani-kalderash.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-09-13 10.00
rumanska-roman.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-09-13 10.00
somaliska-soomaali.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-09-13 10.00
sorani--.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2023-09-13 10.00
spanska-espanol.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-09-13 10.00
svenska.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-09-13 10.01
thai-.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-09-13 10.01
tigrinska-tigrinja.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2023-09-13 10.01
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons