Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Sotning och brandskydd

Sotning utförs i Alingsås och Vårgårda kommuner på entreprenad. Läs mer om sotning och brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen som tidigare var en del av sotningen är idag en separat kontroll som sköts av en tjänsteman från Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sotning

Regelbunden sotning ger en bättre bränsleekonomi och förbättrar förbränningen. Bättre förbränning minskar risken för soteld och oönskade utsläpp av farliga rökgaser.

Sotning ska ske en gång per år av pannor som eldas med lätt eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle och där pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

Sota själv

Som fastighetsägare kan du välja att själv sota. För att få sota själv krävs det att du fått ett tillstånd från räddningstjänstförbundet. Villkoren för att få tillstånd är:

  • Du äger och själv bor i fastigheten
  • Att du har kunskap och förmåga att utföra sotning
  • Att din anökan till räddningstjänstförbundet är beviljad

Brandskyddsföreningen anordnar utbildningar för den som vill sota själv. Mer information finns längst ner på sidan.

Ansökningsblanketten finns på Räddningstjänstförbundets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sotarmästare:

Håkan Kjellqvist, tfn. 0512-124 47

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons