• Information om gallring av skog på Hjultorps kulle

    Publicerad: 2019-06-28 07.59
    En etablering av nya bostäder samt nya gator är i sin linda på Hjultorps kulle. Tanken med detta boende är att man ska få bo tätortsnära med en känsla av skog. I samband med vår gallring på plats upptäcktes det angrepp av barkborre. Anledningen till att barkborren har fått fäste är den heta och varma sommaren vi hade förra året. Då ligger gamla träd och skadade träd i riskzonen Detta har medfört att vi inte har kunnat spara alla träd som var tänkt.
    Läs mer

Fler nyheter