PDF
Senast publicerad:

Vatten och avlopp

I Vårgårda kommun är det Gata/VA-enheten som ansvarar för det kommunala vatten- och avloppssystemet. Egna dricksvattensbrunnar och enskilda avlopp handläggs av miljöenheten. Myndighetsnämnden Bygg och Miljö är tillsynsmyndighet för vatten och avlopp i kommunen.

Nyheter

 • VA-fakturor: Förändringar med nytt system från årsskiftet


  I vår strävan att förbättra vår kundservice byter VA-enheten faktureringssystem från och med årsskiftet. Fakturorna får en ny och tydligare utformning än tidigare. Vid behov kommer vi också kunna skriva ett meddelande på fakturan.
  Läs mer
 • Ny VA-taxa år 2022


  År 2022 så görs en höjning av VA-taxan på totalt 2 %, för att täcka underhållsbehov på ledningsnätet, utbyggnad av vattenverk m.m. Höjningen görs på den rörliga delen av brukningsavgiften, priset på m3 dricksvatten, som höjs till 33,50 kr/m3 inklusive moms, från nuvarande 32,25 kr/m3.
  Läs mer
 • Ny VA-taxa år 2021


  År 2021 så görs en höjning av VA-taxan på totalt 5 %, för att täcka underhållsbehovet på ledningsnätet. Höjningen görs på den rörliga delen av brukningsavgiften, priset på m3 dricksvatten, som höjs till 32,25 kr/m3 inklusive moms, från nuvarande 30 kronor.
  Läs mer
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons