Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Vatten och avlopp

I Vårgårda kommun är det Gata/VA-enheten som ansvarar för det kommunala vatten- och avloppssystemet. Egna dricksvattensbrunnar och enskilda avlopp handläggs av miljöenheten. Myndighetsnämnden Bygg och Miljö är tillsynsmyndighet för vatten och avlopp i kommunen.

Nyheter

 • Spolning av vattenledningar under juni, och bevattningsförbud


  Spolning av vattenledningar kommer börja den 1 juni och pågå fram till midsommar, i Vårgårda söder om järnvägen. Bevattningsförbud införs igen från den 9 juni till 30 juni.
  Läs mer
 • Ventiler testas, grumlighet kan uppstå i dricksvatten


  Under april och maj kommer ventiler på vattenledningar att testas i Vårgårda. Korta avbrott och grumlighet kan uppstå i dricksvattnet.
  Läs mer
 • En svartvit bild på en vattenblandare som droppar vatten

  Renspolning av vattenledningsnätet i Vårgårda tätort planeras i juni 2021


  Pollex AB kommer i juni 2021 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Vårgårda på uppdrag av Vårgårda kommun. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten.
  Läs mer
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons