Besöksadress:

Kungsgatan 45

 

Telefon- och besökstider:
Måndag 8.00-12.00, 13.00-17.30
Tisdag-fredag 8.00-12.00

Övriga tider, vänligen boka besök

Telefon miljö: 0322-600 663

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
kommunen@vargarda.se