PDF
Senast publicerad:

Torrtoalett

Med torrtoalett menas en toalett som inte är ansluten till vattenspolning. Avföring och urin samlas upp i en tät behållare.

Om du vill installera en torrtoalett där du själv tar om hand latrinet så behöver du anmäla detta till bygg- och miljöenheten.

Installation

I handeln finns gör-det-självsatser och ritningar för utedass att köpa. Utrymmet för latrintunnan bör ventileras.

På ett lätt sätt kan utedasset kompletteras med en urinsorterande insats och en dunk för uppsamling av urin. Att montera urinsorterande insats i ett befintligt torrdass minskar problem med flugor och lukt. Tunnan fylls heller inte lika snabbt!

Miljö och kretslopp

Med en torrtoalett förbrukas mycket mindre vatten än med en konventionell WC. Om man väljer att ha torrtoa undviker man också att släppa ut merparten av näringsämnen och smittämnen från avloppet till naturen. Ca 90% kväve och 85 % fosfor från hushållets avlopp kan samlas upp i latrintunnnan.

Användande av torrtoalett ger god möjlighet till kretslopp av näringsämnen i avloppet. Latrinet kan komposteras i en latrinkompost på tomten och sedan användas som mull t.ex. på bärbuskar.

Drift och skötsel

Genom att varva latrinen med strömedel (till exempel barkmull, träspån eller torv) kan lukt och flugor motverkas samtidigt som förutsättningarna för kompostering förbättras.

Tömning av latrin sker vid behov, några gånger per säsong. Latrinet komposteras i en latrinkompost på tomten.

Om dasset kompletterats med urinsortering ska uppsamlingsbehållaren tömmas vid behov.


Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons