PDF
Senast publicerad:

Enskilt dricksvatten

Se över din brunn regelbundet

Många har en egen vattentäkt i form av en grävd eller borrad brunn. Om du har en brunn med bra vatten är den en ovärderlig tillgång. Men både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden, brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. Glöm därför inte bort att brunnen regelbundet behöver ses till.

Det grundvatten som tas upp ur en brunn ska vara av så bra kvalitet som möjligt. Det är bättre att motverka en förorening av vattnet i brunnen än att rena dricksvattnet - därför är brunnens placering viktig.

En brunn ska vara placerad uppströms eventuella föroreningskällor som till exempel enskilda avloppsanläggningar och gödselupplag.

I en bra brunn rinner det inte in något ytvatten eller ytligt grundvatten. Ytvatten varierar vanligtvis i kvalitet och kvantitet under året. Stora flöden i samband med snösmältning och kraftiga regn är exempel på när vattnets kvaliteét kan påverkas.

Kolla brunnen först

Om vattenkvaliteten i brunnen försämras bör du alltid se över brunnens konstruktion och omgivningen runt vattentäkten först. Brunnslock, ledningsanslutningar och brunnsväggar är sårbara delar, kontrollera därför att de är täta.

Genom att analysera vattnet får du information om vattnets kvalitet.

Rening av vatten

Det finns naturliga ämnen eller faktorer som är möjliga att förändra på ett relativt enkelt och säkert sätt genom att installera någon typ av vattenfilter. Exempel på sådana ämnen och faktorer är järn, mangan, hårdhet, lågt pH, radon och svavelväte. Om vattnets pH behöver justeras (surt vatten) är det vanligt att vattnet får passera ett kalkfilter.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons