Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Slamhantering och uppströmsarbete

Vårgårda kommun har arbetat med uppströmsarbete under år 2019-2020, för att minska mängden av metaller i slammet som samlas vid Hjultorps avloppsreningsverk. Det har varit problem med för höga halter av zink, kadmium och koppar.

Här anges statistik över hur det gått med olika metaller i slammet sedan år 2010.

Våren 2021 har halterna av zink sjunkit och ligger på godtagbara nivåer under gällande gränsvärden för spridning på brukad mark. Halterna av koppar är dock för höga. Ett fortsatt arbete behövs för att undersöka varifrån det kommer koppar.

Vårgårdas slam omhändertas av Ragn-Sells Treatment & Detox AB, sedan oktober 2020.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons